Mũi Khoan HSS SD L500 – Nachi – Mũi Khoan Thép Gió

Mô tả sản phẩm
 • Mã sản phẩm: SD L500
 • Vật liệu: HSS
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Thương hiệu: Nachi
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Phân phôi: Công ty Synce
 • Catalogue: Đang cập nhật
Mũi Khoan HSS SD L500 - Nachi - Mũi Khoan Thép Gió
Mũi Khoan HSS SD L500 – Nachi – Mũi Khoan Thép Gió

Vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá tốt nhất!

Mũi Khoan HSS SD L500 - Nachi - Mũi Khoan Thép Gió
Mũi Khoan HSS SD L500 – Nachi – Mũi Khoan Thép Gió

Vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá tốt nhất!

Bạn cần hỗ trợ?

Góp ý - Khiếu nại (8:00 - 17:30)

03897 35 938

Mũi Khoan HSS SD L500 – Nachi – Mũi Khoan Thép Gió

1. Mô tả

 • Size từ 0.5mm~8.0mm số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 10 mũi
 • Size từ 8.1~10 số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 5 mũi
 • Size từ 10.1~13 số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 1 mũi
 • Mũi Khoan HSS SD L500 được làm bằng vật liệu thép HSS (Hight speed steel), Oxide hóa bề mặt(hommo)
 • Sử dụng để khoan thép mềm độ cứng <=40HRC, có thể khoan được Inox nhưng không chuyên.

2. Quy cách và hình ảnh chi tiết Mũi Khoan HSS SD L500

Mã hàng Thông số, Vật liệu Mô tả
NSD0.2 Trụ 0.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.2
NSD0.3 Trụ 0.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.3
NSD0.4 Trụ 0.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.4
NSD0.5 Trụ 0.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.5
NSD0.6 Trụ 0.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.6
NSD0.7 Trụ 0.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.7
NSD0.8 Trụ 0.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.8
NSD0.9 Trụ 0.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.9
NSD1.0 Trụ 1.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.0
NSD1.1 Trụ 1.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.1
NSD1.2 Trụ 1.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.2
NSD1.3 Trụ 1.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.3
NSD1.4 Trụ 1.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.4
NSD1.5 Trụ 1.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.5
NSD1.6 Trụ 1.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.6
NSD1.7 Trụ 1.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.7
NSD1.8 Trụ 1.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.8
NSD1.9 Trụ 1.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.9
NSD2.0 Trụ 2.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.0
NSD2.1 Trụ 2.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.1
NSD2.2 Trụ 2.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.2
NSD2.3 Trụ 2.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.3
NSD2.4 Trụ 2.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.4
NSD2.6 Trụ 2.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.6
NSD2.7 Trụ 2.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.7
NSD2.8 Trụ 2.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.8
NSD2.9 Trụ 2.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.9
NSD3.0 Trụ 3.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.0
NSD3.1 Trụ 3.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.1
NSD3.2 Trụ 3.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.2
NSD3.3 Trụ 3.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.3
NSD3.4 Trụ 3.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.4
NSD3.5 Trụ 3.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.5
NSD3.6 Trụ 3.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.6
NSD3.7 Trụ 3.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.7
NSD3.8 Trụ 3.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.8
NSD3.9 Trụ 3.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.9
NSD4.0 Trụ 4.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.0
NSD4.1 Trụ 4.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.1
NSD4.2 Trụ 4.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.2
NSD4.3 Trụ 4.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.3
NSD4.4 Trụ 4.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.4
NSD4.5 Trụ 4.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.5
NSD4.6 Trụ 4.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.6
NSD4.7 Trụ 4.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.7
NSD4.8 Trụ 4.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.8
NSD4.9 Trụ 4.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.9
NSD5.0 Trụ 5.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.0
NSD5.1 Trụ 5.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.1
NSD5.2 Trụ 5.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.2
NSD5.3 Trụ 5.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.3
NSD5.4 Trụ 5.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.4
NSD5.5 Trụ 5.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.5
NSD5.6 Trụ 5.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.6
NSD5.7 Trụ 5.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.7
NSD5.8 Trụ 5.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.8
NSD5.9 Trụ 5.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.9
NSD6.0 Trụ 6.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.0
NSD6.1 Trụ 6.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.1
NSD6.2 Trụ 6.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.2
NSD6.3 Trụ 6.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.3
NSD6.4 Trụ 6.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.4
NSD6.5 Trụ 6.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.5
NSD6.6 Trụ 6.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.6
NSD6.7 Trụ 6.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.7
NSD6.8 Trụ 6.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.8
NSD6.9 Trụ 6.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.9
NSD7.0 Trụ 7.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.0
NSD7.1 Trụ 7.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.1
NSD7.2 Trụ 7.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.2
NSD7.3 Trụ 7.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.3
NSD7.4 Trụ 7.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.4
NSD7.5 Trụ 7.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.5
NSD7.6 Trụ 7.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.6
NSD7.7 Trụ 7.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.7
NSD7.8 Trụ 7.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.8
NSD7.9 Trụ 7.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.9
NSD8.0 Trụ 8.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.0
NSD8.1 Trụ 8.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.1
NSD8.2 Trụ 8.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.2
NSD8.3 Trụ 8.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.3
NSD8.4 Trụ 8.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.4
NSD8.5 Trụ 8.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.5
NSD8.6 Trụ 8.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.6
NSD8.7 Trụ 8.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.7
NSD8.8 Trụ 8.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.8
NSD8.9 Trụ 8.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.9
NSD9.1 Trụ 9.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.1
NSD9.0 Trụ 9.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.0
NSD9.2 Trụ 9.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.2
NSD9.3 Trụ 9.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.3
NSD9.4 Trụ 9.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.4
NSD9.5 Trụ 9.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.5
NSD9.6 Trụ 9.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.6
NSD9.7 Trụ 9.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.7
NSD9.8 Trụ 9.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.8
NSD9.9 Trụ 9.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.9
NSD10.0 Trụ 10.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.0
NSD10.1 Trụ 10.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.1
NSD10.2 Trụ 10.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.2
NSD10.3 Trụ 10.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.3
NSD10.4 Trụ 10.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.4
NSD10.5 Trụ 10.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.5
NSD10.6 Trụ 10.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.6
NSD10.7 Trụ 10.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.7
NSD10.8 Trụ 10.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.8
NSD10.9 Trụ 10.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.9
NSD11.0 Trụ 11.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.0
NSD11.1 Trụ 11.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.1
NSD11.2 Trụ 11.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.2
NSD11.3 Trụ 11.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.3
NSD11.4 Trụ 11.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.4
NSD11.5 Trụ 11.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.5
NSD11.6 Trụ 11.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.6
NSD11.7 Trụ 11.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.7
NSD11.8 Trụ 11.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.8
NSD11.9 Trụ 11.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.9
NSD12.0 Trụ 12mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.0
NSD12.1 Trụ 12.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.1
NSD12.2 Trụ 12.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.2
NSD12.3 Trụ 12.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.3
NSD12.4 Trụ 12.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.4
NSD12.5 Trụ 12.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.5
NSD12.6 Trụ 12.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.6
NSD12.7 Trụ 12.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.7
NSD12.8 Trụ 12.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.8
NSD12.9 Trụ 12.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.9
NSD13.0 Trụ 13.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.0
NSD13.1 Trụ 13.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.1
NSD13.2 Trụ 13.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.2
NSD13.3 Trụ 13.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.3
NSD13.4 Trụ 13.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.4
NSD13.5 Trụ 13.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.5
NSD13.6 Trụ 13.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.6
NSD13.7 Trụ 13.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.7
NSD13.8 Trụ 13.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.8
NSD13.9 Trụ 13.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.9
NSD14.0 Trụ 14.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.0
NSD14.1 Trụ 14.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.1
NSD14.2 Trụ 14.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.2
NSD14.3 Trụ 14.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.3
NSD14.4 Trụ 14.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.4
NSD14.5 Trụ 14.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.5
NSD14.6 Trụ 14.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.6
NSD14.7 Trụ 14.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.7
NSD14.8 Trụ 14.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.8
NSD14.9 Trụ 14.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.9
NSD15.0 Trụ 15.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.0
NSD15.1 Trụ 15.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.1
NSD15.2 Trụ 15.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.2
NSD15.3 Trụ 15.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.3
NSD15.4 Trụ 15.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.4
NSD15.5 Trụ 15.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.5
NSD15.6 Trụ 15.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.6
NSD15.7 Trụ 15.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.7
NSD15.8 Trụ 15.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.8
NSD15.9 Trụ 15.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.9
NSD16.0 Trụ 16.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD16.0

TẠI SAO NÊN MUA HÀNG TẠI SYNCE?

Chúng tôi là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm chính hãng thương hiệu NACHI tại thị trường Việt Nam người dùng hoàn toàn yên tâm lựa chọn và quyền lợi luôn được đảm bảo trong quá trình sử dụng

 • Tối ưu năng lực sản xuất: thời gian gia công, chất lượng sản phẩm…
 • Giảm chi phí thay thế sửa chữa từ dao phay ngón không không chính hãng.
 • Nguồn hàng ổn định từ hãng sản xuất, giao hàng nhanh chóng.
 • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trạng thái luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

✅ Rất nhiều sản phẩm có sẵn tại kho chưa được cập nhật lên Website và giá sản phẩm có thể đã thay đổi

->> Hãy liên hệ với Công ty Synce để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.

💯Cam kết hàng hoá đúng như mô tả, có sẵn số lượng lớn và có xuất Hoá đơn GTGT

✅ Hỗ trợ đổi trả sản phẩm nếu lỗi do nhà sản xuất trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại SYNCE

Hotline:  09777 42 938

Website: synce.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Synce-Tool-156113622858028

Email: xuantuyen@synce.com.vn

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Đánh giá bài viết